Jak powstały złoża gazu ziemnego ?

Jak powstały złoża gazu ziemnego ?

Aktualizacja odbyła się 26 lipca 2021

Gaz ziemny to surowiec stosowany bardzo szeroko na całym świecie już od kilkudziesięciu lat. Znajduje on zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale również w codziennym życiu. Do najbardziej popularnego zastosowania gazu ziemnego należą przede wszystkim ogrzewanie mieszkań i domów. Popularne w naszym kraju są również instalacje gazowe LPG, montowane w samochodach osobowych. Co bardzo istotne, zapotrzebowanie na gaz ziemny każdego roku jest coraz większe. Jest to szczególnie widoczne na giełdzie papierów wartościowych. Spółki zajmujące się wydobyciem i sprzedażą gazu ziemnego, są bardzo stabilne i regularnie notują wzrosty. Gaz ziemny jest więc niezwykle popularnym węglowodorem, który ma świetlaną przyszłość również przez to, że jest znacznie bardziej ekologiczny. Wskazuje na to przede wszystkim Unia Europejska, która zakazuje państwom członkowskich masowego używania węgla i kieruje do bardziej ekologicznych węglowodorów. Zaliczany jest do nich bez wątpienia gaz ziemny. W tym miejscu, należy zadać sobie pytanie. Jak i kiedy powstał gaz ziemny i jaka jest jego przyszłość ?

 

Surowiec który powstał miliony lat temu

Gaz ziemny to naturalny surowiec węglowodorowy, który powstał miliony lat temu. Jego złoża znajdują się w skorupie ziemskiej. Duża część złóż gazu ziemnego znajduje się na dnie oceanów, w związku z czym ich wydobycie jest problematycznie. Dlaczego jednak największe złoża gazu ziemnego powstały na dnie oceanów ? Odpowiedź jest stosunkowo prosta i przedstawiają ją badania prowadzone przez licznych geologów na całym świecie. Gaz ziemny jako surowiec, powstawał poprzez naturalne przekształcanie materii organicznej. Szczątki materii organicznej przez miliony lat opadały na dno prehistorycznych mórz i oceanów, stają się następnie pożywieniem dla bakterii. Bakteria pracujące na dnie prehistorycznych akwenów morskich przemieniały się z czasem w związki węglowodorowe. Związki węglowodorowe były natomiast zawiązku gazu ziemnego. Niezmiernie ważnym elementem tej układanki było również uwarunkowanie geologiczne. Warunkiem do powstania złóż gazu ziemnego była warstwa nieprzepuszczalnego mułu, pod gaz ziemny mógł się gromadzić. Dzięki temu, że muł nie przepuszczał gazów, pod wpływem wysokiego ciśnienia i odpowiedniej temperatury, zachodził proces powstawania złóż gazu ziemnego.

Czy w Polsce znajdują się złoża gazu ziemnego ? 

Bardzo często zastanawiamy się, czy na terenie Polski powstały pokłady gazu ziemnego. Co bardzo ciekawe, w naszym kraju znajdują się stosunkowo duże pokłady gazu ziemnego. Wydobywany jest w największym wolumenie na południu polski, a jego złoża umiejscowione są wokół Jasła, Lubaczowa, Gorlic, Cieszyna i Sanoka. Oczywiście polskie złoża gazu ziemnego nie są tak duże, aby Polska była niezależna energetycznie. Stanowią jednak małą cześć całorocznego zużycia gazu. W myśl zasady ,,lepiej rydz niż nic”, należy się cieszyć z tego, że choć trochę gazu ziemnego pochodzi z naszym krajowych pokładów.

Czy złoża gazu ziemnego powstają razem z ropą i węglem ?

Bardzo często zdarza się, że gaz ziemny towarzyszy złożom węgla kamiennego i ropy. Nie jest to bezpieczne zjawisko, ponieważ pokłady gazu ziemnego gromadzą się pomiędzy warstwami skalnymi i mogą prowadzić do licznych niebezpieczeństw. Oczywiście najbardziej niebezpieczne są sytuację, w których dochodzi do wybuchu gazu w kopalniach podziemnych. Wówczas w niebezpieczeństwie znajdują się górnicy przebywający w pobliżu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wydobycia ropy naftowej. Wówczas konieczne jest ciągłe wypalanie gazu ziemnego.

Sprawdź również:

Jaki jest skład gazu ziemnego w naturalnej postaci ?

Gaz ziemny łupkowy (bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych) jest gazem suchy. Pokłady gazu ziemnego łupkowego są jednak dość rzadkie i ciężkie w wydobyciu. Najbardziej popularnymi są pokłady gazu ziemnego, towarzyszące złożom ropy naftowej. Taki gaz ziemny jest gazem mokrym. Zawiera w swoim składzie dużą ilość związków chemicznych na bazie węglowodorów. Możemy zaliczyć do nich oprócz wspomnianych węglowodorów, również takie związki jak azot, dwutlenek węgla, czy siarkowodór. Zdarza się również, że w złożach gazu ziemnego znajduje się hel. Skład jest oczywiście zależny od uwarunkowania geologicznego, ale w nowoczesnych rafineriach jest możliwość całkowitego oczyszczenia gazu.

Kiedy wyczerpią się pokłady gazu ziemnego ?

Gaz ziemny powstał miliony lat temu poprzez rozkład bakterii i materii organicznej. Zmagazynowany w skorupie ziemskiej, niejako czekał na lata obecne w celu jego wydobycia. Jeszcze kilka lat temu, naukowcy i geolodzy wskazywali, że światowe złoża gazu ziemnego wyczerpią się w ciągu najbliższych 50 lat. Najnowsze badania wskazują jednak, że pokłady gazu ziemnego są znacznie większe niż sądzono i wystarczą na 150 lat. Jest to również efekt zmieniającej się techniki wydobycia. Złoża gazu ziemnego powstałe na bardzo dużych głębokościach, jeszcze niedawno były nieosiągalne, ze względu na wysoką cenę wydobycia. W dzisiejszych czasach istnieje technologia pozwalająca na ich wydobycie, z zachowaniem konkurencyjnej ceny.